Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu

Wstęp Deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mpgk.mielec.pl.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu (w skrócie MPGK):

Telefon: +48 175820500

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mpgk.mielec.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa www.mpgk.mielec.pl jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości nie są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Będą poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości nie posiadają tekstu alternatywnego. Będą są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki, które nie zostały wytworzone w MPGK są wyłączone z dostępności.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Strona nie jest dostosowana do obsługi dotykiem lub stylusem.
  • Formularze witryny nie posiadają etykiet.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika MPGK oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.mpgk.mielec.pl spełnia wymagania w 93.61%.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Można napisać wiadomość na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer telefonu +48 17 58 20 500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba MPGK (ul. Wolności 44)

Do budynku prowadzą 2 wejścia.

Do wejścia głównego (od ul. Wolności) prowadzą schody.

Do wejścia bocznego - Biuro Obsługi Klienta - (od ul. Korczaka) można wejść z poziomu ulicy.

Recepcja znajduje się na parterze budynku.

Budynek nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

Od ulicy Korczaka wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ono przed wejściem bocznym.

Siedziba Zarządu Cmentarza Komunalnego (ul. Królowej Jadwigi 66)

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Do wejścia głównego prowadzą schody.

Recepcja znajduje się na parterze budynku.

Budynek nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynków MPGK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

  • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

 

W budynkach MPGK nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach MPGK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

W budynkach MPGK nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

cennik

kliknij tutaj

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

szczegóły w załączniku

Zbiórka Przedmiotów Wielkogabarytowych z Terenu Miasta Mielca PAŹDZIERNIK 2020

Zbiórka  Przedmiotów Wielkogabarytowych z Terenu Miasta MIELEC - PAŹDZIERNIK 2020

 

ULICA Data zbiórki Dzień zbiórki
AKACJOWEJ 15-10-2020 czwartek
AL. DUCHA ŚW. 16-10-2020 piątek
APTECZNA 06-10-2020 wtorek
AZALIOWEJ 09-10-2020 piątek
B. WSTYDLIWEGO 09-10-2020 piątek
BACZYŃSKIEGO 13-10-2020 wtorek
BAJANA 16-10-2020 piątek
BATOREGO 06-10-2020 wtorek
BEMA 15-10-2020 czwartek
BENEDYKTYŃSKA 09-10-2020 piątek
BENIOWSKIEGO 13-10-2020 wtorek
BIEDRONKI 13-10-2020 wtorek
BIGO 05-10-2020 poniedziałek
BOCZNA (OD KRAŃCOWEJ) 14-10-2020 środa
BOGUSZEWSKIEJ 13-10-2020 wtorek
BOH.WRZEŚNIA 07-10-2020 środa
BORODZIKA 13-10-2020 wtorek
BOROWICZAN 19-10-2020 poniedziałek
BREKIESZÓW 08-10-2020 czwartek
BRONIEWSKIEGO 14-10-2020 środa
BROŻKA 14-10-2020 środa
BRZOZOWEJ 15-10-2020 czwartek
BUDOWLANA 08-10-2020 czwartek
CHEŁMOŃSKIEGO 07-10-2020 środa
CHODKIEWICZA 06-10-2020 wtorek
CHROBREGO 09-10-2020 piątek
CICHA 07-10-2020 środa
CIOŁKOSZA 05-10-2020 poniedziałek
CYRANOWSKA 05-10-2020 poniedziałek
CZECHA 14-10-2020 środa
ĆWIKLIŃSKIEJ 14-10-2020 środa
DALEKA 08-10-2020 czwartek
DASZYŃSKIEGO 06-10-2020 wtorek
DĄBROWSKIEJ 07-10-2020 środa
DĄBRÓWKI 05-10-2020 poniedziałek
DEMBOWSKIEGO 07-10-2020 środa
DERENIOWA 08-10-2020 czwartek
DĘBICKA 13-10-2020 wtorek
DĘBOWEJ 15-10-2020 czwartek
DŁUGA 08-10-2020 czwartek
DŁUGOSZA 06-10-2020 wtorek
DOBRA 09-10-2020 piątek
DRUŻBACKIEJ 12-10-2020 poniedziałek
DUNIKOWSKIEGO 14-10-2020 środa
DZIAŁOWSKIEGO 13-10-2020 wtorek
FLISAKÓW 07-10-2020 środa
GAJOWA 08-10-2020 czwartek
GAŁCZYŃSKIEGO 14-10-2020 środa
GARDULSKIEGO 09-10-2020 piątek
GŁOWACKIEGO 06-10-2020 wtorek
GOŁĘBIA 09-10-2020 piątek
GOMBROWICZA 14-10-2020 środa
GRABIOWA 13-10-2020 wtorek
GRZYBOWA 13-10-2020 wtorek
GRZYBOWSKIEGO 07-10-2020 środa
HAŁADEJA 13-10-2020 wtorek
HETMAŃSKA 07-10-2020 środa
IWASZKIEWICZA 19-10-2020 poniedziałek
JADERNYCH 06-10-2020 wtorek
JAGIELLOŃSKA 12-10-2020 poniedziałek
JAGODOWA 13-10-2020 wtorek
JARACZA 14-10-2020 środa
JASIENICY 12-10-2020 poniedziałek
JASIŃSKIEGO 14-10-2020 środa
JASNA 08-10-2020 czwartek
JASTRZĘBIA 08-10-2020 czwartek
JAWOROWEJ 15-10-2020 czwartek
JEMIOŁOWA 08-10-2020 czwartek
JĘDRUSIÓW 06-10-2020 wtorek
JODŁOWA 08-10-2020 czwartek
JOSELEWICZA 06-10-2020 wtorek
KAHLA 05-10-2020 poniedziałek
KARŁOWICZA 14-10-2020 środa
KASPROWICZA 14-10-2020 środa
KASPRZAKA 14-10-2020 środa
KASZTANOWEJ 15-10-2020 czwartek
KAZANY 05-10-2020 poniedziałek
KAZIMIERZA WIELKIEGO 12-10-2020 poniedziałek
KILIŃSKIEGO 12-10-2020 poniedziałek
KLONOWA 08-10-2020 czwartek
KOLEJOWA 13-10-2020 wtorek
KOLOROWA 05-10-2020 poniedziałek
KONARSKIEGO 07-10-2020 środa
KONFEDERACKA 07-10-2020 środa
KORCZAKA 14-10-2020 środa
KOSMONAUTÓW 05-10-2020 poniedziałek
KOSYNIERÓW 09-10-2020 piątek
KOŚCIELNA 07-10-2020 środa
KOŚCIUSZKI 07-10-2020 środa
KPT.HYNKA 12-10-2020 poniedziałek
KRAKOWSKA 07-10-2020 środa
KRAŃCOWA 14-10-2020 środa
KRASICKIEGO 15-10-2020 czwartek
KRASIŃSKIEGO 14-10-2020 środa
KREDYTOWA 12-10-2020 poniedziałek
KREMPY 19-10-2020 poniedziałek
KRÓLOWEJ JADWIGI 16-10-2020
nowy termin:
06-11-2020
piątek
KRÓTKA 06-10-2020 wtorek
KRYCZYŃSKIEGO 19-10-2020 poniedziałek
KRZYWA 13-10-2020 wtorek
Ks.GWOŹDZIOWSKIEGO 05-10-2020 poniedziałek
KS.KORDECKIEGO 14-10-2020 środa
KS.POPIEŁUSZKI 05-10-2020 poniedziałek
Ks.SITKI 07-10-2020 środa
KS.TWARDOWSKIEGO 14-10-2020 środa
KWIATKOWSKIEGO 13-10-2020 wtorek
KWIATOWA 07-10-2020 środa
LACHNITA 13-10-2020 wtorek
LASKOWA 08-10-2020 czwartek
LEGIONÓW 07-10-2020 środa
LELEWELA 06-10-2020 wtorek
LEMA

16-10-2020
nowy termin:
06-11-2020

piątek
LENARTOWICZA 07-10-2020 środa
LEŚMIANA 14-10-2020 środa
LEŚNA 12-10-2020 poniedziałek
LETNIEJ 09-10-2020 piątek
LIMANOWSKIEGO 07-10-2020 środa
LINDEGO 07-10-2020 środa
LIPOWA 08-10-2020 czwartek
LOTNICZA 12-10-2020 poniedziałek
LWOWSKA 06-10-2020 wtorek
ŁĄKOWA 08-10-2020 czwartek
ŁOKIETKA 12-10-2020 poniedziałek
ŁOWIECKA 08-10-2020 czwartek
ŁUŻE 16-10-2020 piątek
MAJA 3-GO 06-10-2020 wtorek
MAJOWA 19-10-2020 poniedziałek
MAKUSZYŃSKIEGO 14-10-2020 środa
MAŁA 06-10-2020 wtorek
MATEJKI 07-10-2020 środa
MATKI TERESY 05-10-2020 poniedziałek
MAZURSKIEJ 13-10-2020 wtorek
METALOWCÓW 08-10-2020 czwartek
MICHALINA 19-10-2020 poniedziałek
MICKIEWICZA 06-10-2020 wtorek
MIELCZEWSKIEGO 07-10-2020 środa
MIELECKIEGO 07-10-2020 środa
MIKOŁAJCZYKA 19-10-2020 poniedziałek
MIŁA 08-10-2020 czwartek
MODELARSKA 19-10-2020 poniedziałek
MODRZEJEWSKIEJ 06-10-2020 wtorek
MONIUSZKI 06-10-2020 wtorek
MORCINKA 15-10-2020 czwartek
NADZIEI 09-10-2020 piątek
NAŁKOWSKIEJ 15-10-2020 czwartek
NARUSZEWICZA 14-10-2020 środa
NARUTOWICZA 06-10-2020 wtorek
NIEDUŻA 08-10-2020 czwartek
NORWIDA 14-10-2020 środa
NOWA 08-10-2020 czwartek
NOWOWIEJSKIEGO 14-10-2020 środa
NOWY RYNEK 06-10-2020 wtorek
OBR. WESTERPLATTE 13-10-2020 wtorek
OBR.POKOJU 15-10-2020 czwartek
OGRODOWA 06-10-2020 wtorek
OKRĘŻNA 08-10-2020 czwartek
OKRZEI 14-10-2020 środa
ORKANA 15-10-2020 czwartek
ORLA 05-10-2020 poniedziałek
ORZECHOWEJ 15-10-2020 czwartek
ORZESZKOWEJ 15-10-2020 czwartek
OSIEDLOWA 08-10-2020 czwartek
OSTERWY 07-10-2020 środa
PADYKUŁY 19-10-2020 poniedziałek
PARKOWA 12-10-2020 poniedziałek
PARTYZANTÓW 16-10-2020 piątek
PASIECZNA 06-10-2020 wtorek
PIASTOWSKA 12-10-2020 poniedziałek
PIRAMOWICZA 13-10-2020 wtorek
PISARKA 16-10-2020 piątek
PLATER 07-10-2020 środa
PODLEŚNEJ 13-10-2020 wtorek
POGODNEJ 16-10-2020 piątek
POLA WINCENTEGO 14-10-2020 środa
POLNA 14-10-2020 środa
POŁANIECKA 07-10-2020 środa
PONIATOWSKIEGO 15-10-2020 czwartek
POTOCKIEGO 06-10-2020 wtorek
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 05-10-2020 poniedziałek
POZIOMKOWEJ 19-10-2020 poniedziałek
PRUSA 14-10-2020 środa
PRZEMYSŁOWA 13-10-2020 wtorek
PRZYBOSIA 15-10-2020 czwartek
PRZYJAZNA 14-10-2020 środa
RACŁAWICKA 09-10-2020 piątek
RADOSNA 13-10-2020 wtorek
RATAJA 19-10-2020 poniedziałek
REJA 06-10-2020 wtorek
REYMONTA 07-10-2020 środa
ROLNA 05-10-2020 poniedziałek
ROŻANEJ 15-10-2020 czwartek
RUDNIK 16-10-2020 piątek
RUSINA 08-10-2020 czwartek
RYBACKA 09-10-2020 piątek
RYNEK 07-10-2020 środa
RYNEK RZOCHÓW 13-10-2020 wtorek
RZECZNA 07-10-2020 środa
RZEMIEŚLNICZA 06-10-2020 wtorek
RZOCHOWSKA 13-10-2020 wtorek
SABBATA 05-10-2020 poniedziałek
SANDOMIERSKA 06-10-2020 wtorek
SARAMY 09-10-2020 piątek
SĘKOWSKIEGO 06-10-2020 wtorek
SIENKIEWICZA 15-10-2020 czwartek
SIORKA 05-10-2020 poniedziałek
SKARŻYŃSKIEGO 13-10-2020 wtorek
SŁONECZNA 07-10-2020 środa
SŁOWACKIEGO 15-10-2020 czwartek
SMOCZKA 05-10-2020 poniedziałek
SOBIESKIEGO 07-10-2020 środa
SOKOŁA 19-10-2020 poniedziałek
SOSNOWA 12-10-2020 poniedziałek
SPACEROWA 14-10-2020 środa
SPOKOJNEJ 16-10-2020 piątek
STARZYŃSKIEGO 14-10-2020 środa
STASZICA 06-10-2020 wtorek
SUCHARSKIEGO 13-10-2020 wtorek
SZAFERA 51 A, 48 08-10-2020 czwartek
SZALAY-GROELE 07-10-2020 środa
SZARYCH SZEREGÓW 05-10-2020 poniedziałek
SZEROKA 06-10-2020 wtorek
SZEWSKA 06-10-2020 wtorek
SZKOLNA 07-10-2020 środa
SZYBOWCOWA 05-10-2020 poniedziałek
SZYMANOWSKIEGO 14-10-2020 środa
ŚLIWY 05-10-2020 poniedziałek
ŚLUSARSKA 05-10-2020 poniedziałek
ŚNIADECKIEGO 15-10-2020 czwartek
ŚW. MARKA 13-10-2020 wtorek
Św.ANNY 16-10-2020
nowy termin:
06-11-2020

 
piątek
Św.BRATA ALBERTA 05-10-2020 poniedziałek
Św.KINGI 05-10-2020 poniedziałek
ŚWIERKOWEJ 15-10-2020 czwartek
TARGOWA 06-10-2020 wtorek
TELIGI 07-10-2020 środa
TOROWA 12-10-2020 poniedziałek
TRAUGUTTA 15-10-2020 czwartek
TUMANOWICZA 12-10-2020 poniedziałek
TUWIMA 15-10-2020 czwartek
USŁUGOWEJ 15-10-2020 czwartek
W. LISA  07-10-2020 środa
WANATOWICZA 19-10-2020 poniedziałek
WANDY 13-10-2020 wtorek
WARNEŃCZYKA 05-10-2020 poniedziałek
WARSZAWSKA 06-10-2020 wtorek
WĄSKA 06-10-2020 wtorek
WESOŁA 14-10-2020 środa
WIEJSKA 07-10-2020 środa
WIERZBOWA 08-10-2020 czwartek
WIESIOŁOWSKIEGO 19-10-2020 poniedziałek
WIKTORA 13-10-2020 wtorek
WIOSENNA 09-10-2020 piątek
WIŚNIOWEJ 15-10-2020 czwartek
WITOSA 19-10-2020 poniedziałek
Wł.JAGIEŁŁY 15-10-2020 czwartek
WOJSKA POLSKIEGO 16-10-2020 piątek (Domy prywatne)
WOJSŁAWSKA 09-10-2020 piątek
WOLNOŚCI 12-10-2020 poniedziałek
WRÓBLEWSKIEGO 13-10-2020 wtorek
WRZOSOWA 08-10-2020 czwartek
WSPÓLNEJ 15-10-2020 czwartek
WYBICKIEGO 06-10-2020 wtorek
WYSOCKIEGO 06-10-2020 wtorek
WYSZYŃSKIEGO 05-10-2020 poniedziałek
ZACISZE 06-10-2020 wtorek
ZAGRODY 07-10-2020 środa
ZAKOLE 09-10-2020 piątek
ZAMOYSKIEGO 07-10-2020 środa
ZAWALE 07-10-2020 środa
ZAWISZY CZARNEGO 05-10-2020 poniedziałek
ZIELONA 09-10-2020 piątek
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 06-10-2020 wtorek
ZWYCIĘSTWA 14-10-2020 środa
ZYGMUNTOWSKA 05-10-2020 poniedziałek
ŻEGOTY 09-10-2020 piątek
ŻEROMSKIEGO 12-10-2020 poniedziałek
ŻÓŁKIEWSKIEGO 06-10-2020 wtorek
ŻURAWSKIEGO 05-10-2020 poniedziałek
ŻWIRKI I WIGURY 06-10-2020 wtorek

 

Terminy 2021. Odbiór Worków z ulic Mielca.

W załączniku znjadują się aktualne Harmonogramy odbioru worków z odpadami segregowanymi z ulic Gminy Miejskie Mielec na 2021 rok.

PROSIMY WYSTAWIĆ WORKI PRZED OGRODZENIE POSESJI DO GODZINY 700

Prosimy zgnieść butelki plastikowe przed włożeniem do worka.

telefony informacyjne - Punkt Obsługi Mieszkańca: (17) 582 05 90, (17) 582 05 91

PSZOK:  ul. Wolności 171, tel. 781 363 535

Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM 2021.pdf)HARMONOGRAM 2021.pdf
Jesteś tutaj: Home Deklaracja dostępności Uncategorised

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information