Realizacja kanalizacji w Os. Wojsław i Rzochów w Mielcu współfinansowanej przez Unię Europejską z Funduszu Spójności

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

 

 

 

 Realizacja kanalizacji w Os. Wojsław i Rzochów w Mielcu współfinansowanej przez Unie Europejską z Funduszu Spójności.

Trwa realizacja kontraktu nr 2002/PL/16/P/PE/036-05„Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej”, który jest współfinansowany w 70% przez Unię Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

 

W ramach tego zadania zostały już wykonane główne ciągi grawitacyjne o średnicach 200 - 300mm i długości 7500 m oraz rurociągi tłoczne o średnicach 90 - 110 mm i długości 200 m, co stanowi około 70% całości planowanego zakresu robót.

Budowana sieć kanalizacyjnej ze względu na ukształtowanie terenu i duże odległości od istniejącego systemu będzie pracować w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym. W związku z tym w ramach tego zadania wykonywanych jest również siedem lokalnych prefabrykowanych przepompowni sieciowych ścieków. Przepompownie te są wyposażone w system automatycznego sterowania w zależności od wielkości napływu ścieków z przekazaniem stanu pracy i awarii do centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków. Na początku sierpnia dwie pierwsze przepompownie P1 i P2 przy ulicy Wojsławskiej pomyślnie przeszły próby ruchowe, co niebawem umożliwi ich włączenie do eksploatacji.

Na bieżąco są wykonywane przyłącza kanalizacyjne do budynków, których wykonano już około 50% planowanej długości. Uruchomienie przyłączy będzie możliwe sukcesywnie po włączeniu do eksploatacji poszczególnych przepompowni. Przepustowość budowanej kanalizacji umożliwi odebranie ścieków od istniejącej i projektowanej zabudowy w osiedlach Wojsław i Rzochów jak również przejęcie ścieków z części Gminy Przecław. Po skanalizowaniu osiedli zostaną zlikwidowane niekontrolowane wycieki i zrzuty ścieków do istniejących rowów terenowych i melioracyjnych, a tym samym do rzeki Wisłoki powyżej ujęcia wody dla Mielca. Ochroni to rzekę Wisłokę i poprawi jakość ujmowanej do uzdatniania wody dla mieszkańców Mielca. Ponadto w ramach kontraktu wykonano już odbudowę nawierzchni ulicy Żegoty i części Rzochowskiej po robotach kanalizacyjnych.

W skład kontraktu oprócz budowy kanalizacji wchodzi również renowacja istniejącej kanalizacji wraz z studniami rewizyjnymi w różnych rejonach miasta. Poddawane renowacji kanały znajdują się w złym stanie technicznym, a wykonane prace zapobiegną ich dalszej degradacji techniczne i umożliwią odzyskanie przez nie pełnej sprawności eksploatacyjnej. Prace renowacyjne prowadzone są w technologii bezwykopowej za pomocą wciąganych do kanałów poliestrowych rękawów nasączanych żywicami, które następnie są utwardzane gorącą wodą. Studnie kanalizacyjne po ich odczyszczeniu otrzymują odporne na korozję siarczanowe powłoki mineralne. Zastosowanie technologii bezwykopowej wykluczyło prowadzenie uciążliwych robót ziemnych w ulicach miejskich. Wykonano już renowację 1147 m kanałów sanitarnych o przekrojach kołowych 250-800 mm w ulicach Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Traugutta, Jagiełły, Bajana, Jędrusiów, Apteczna, i Nałkowskiej oraz 306 m kanałów ogólnospławnych o profilach jajowych 500/750mm, 600/900mm, 900/1350mm w ulicach Kilińskiego, Warszawska, Żwirki i Wigury, Kościuszki, Rzeczna i Konfederacka. Na chwilę obecną zakres prac renowacyjnych jest wykonany na poziomie 70%.

Inwestorem kontraktu jest MPGK Sp. z o.o w Mielcu natomiast jego wykonawcą konsorcjum firm Skanska S.A. i Per Aarsleff Polska Sp. z o.o, a jego wartość wynosi 3 mln 695 tys EUR. Kontrakt wchodzi w skład projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, który jest współfinansowany w 70% przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności natomiast w 30% przez MPGK Sp. z o.o w Mielcu, ze środków własnych i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Witold Mroczek
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Jednostka Realizująca Projekt Nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania
i oczyszczania ścieków w Mielcu”

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information