Rozpoczęcie realizacji kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności.

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

 

Rozpoczęcie realizacji kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności.


W miesiącu lutym, w związku z sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów. W ramach tego zadania zostanie wybudowana rozdzielcza sieć kanalizacyjna o średnicach 200 i 300 mm i długości 10701m, rurociągi tłoczne o średnicach 90 i 110 mm i długości około 240m oraz przyłącza domowe o średnicy 160mm i długości około 7350m. Ze względu na ukształtowanie terenu osiedli jak również duże odległości od końcówki istniejącej kanalizacji miejskiej zlokalizowanej w rejonie rowu melioracyjnego Trześń Główna, budowana kanalizacja będzie pracować w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym. Dlatego też w ramach tego zadania zostanie wykonanych także siedem lokalnych prefabrykowanych przepompowni ścieków. Przepompownie po osiągnięciu przez odcinki grawitacyjne kanalizacji zagłębienia powyżej 4 m umożliwią podnoszenie ścieków na wyższy poziom i dalszy ich swobodny przepływ. Wykonywane przepompownie ścieków są wyposażone w system automatycznego sterowania pompami w zależności od wielkości napływu, a tym samym poziomu ścieków w pompowniach, a stany ich pracy i sygnały alarmowe będą przekazywane do centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków. Przepustowość budowanej kanalizacji umożliwi odebranie ścieków od istniejącej i projektowanej zabudowy w osiedlach Wojsław i Rzochów jak również na przejęcie ścieków z części Gminy Przecław.

Po skanalizowaniu osiedli Wojsław i Rzochów zostaną zlikwidowane niekontrolowane wycieki i zrzuty ścieków do istniejących rowów terenowych i melioracyjnych, a tym samym do rzeki Wisłoki powyżej ujęcia wody dla Mielca. Ochroni to rzekę Wisłokę i poprawi jakość ujmowanej do uzdatniania wody dla mieszkańców Mielca. Trasa kanalizacji jest zlokalizowana zarówno na terenach prywatnych posesji jak i ulic miejskich: Rzochowskiej, Żegoty, Kolejowej, Grabiowej, Biedronki, Wandy. Nawierzchnie tych ulic zostaną odbudowane po zakończeniu robót związanych z wykonaniem kanalizacji. Aktualnie roboty są prowadzone na czterech niezależnych odcinkach i wykonano już około 600 m kanalizacji.

W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych zakończenie budowy kanalizacji jest przewidziane do końca bieżącego roku, natomiast odtworzenie nawierzchni do maja roku przyszłego.
Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej kontrakt obejmuje również wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji o długości około 2 km. Renowacji zostaną poddane kanały o profilach kołowych i jajowych, wykonane głównie z rur betonowych, które zostały wybudowane 50-80 lat temu. Są one w złym stanie technicznym i dlatego konieczne jest szybkie wykonanie ich odtworzenie. Zapobiegnie to ich dalszej degradacji technicznej, umożliwi odzyskanie przez nie pełnej sprawności eksploatacyjnej. Prace związane z renowacją kanalizacji zostaną przeprowadzone w technologii bezwykopowej za pomocą rękawa termoutwardzalnego, co nie będzie powodowało konieczności prowadzenia uciążliwych robót ziemnych w ulicach miejskich. Oprócz renowacji kanałów zostaną również wyremontowane istniejące na nich studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne otrzymają odporne na korozję siarczanowe powłoki mineralne. W tej technologii zostaną odbudowane kanały wraz z studniami rewizyjnymi
w ulicach: Kilińskiego, Warszawskiej, Żwirki i Wigury, Kościuszki, Mickiewicza, Aptecznej, Jędrusiów, Rzecznej, Dąbrowskiego, Bajana, Wyszyńskiego, Łukasiewicza, Staffa.
Inwestorem kontraktu jest MPGK Sp. z o.o w Mielcu natomiast jego wykonawcą konsorcjum firm Skanska S.A. i Per Aarsleff Polska Sp. z o.o, a jego wartość wynosi 3 mln 695 tys EUR czyli około 14 mln PLN. Kontrakt wchodzi w skład projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, który jest współfinansowany w 70% przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności natomiast w 30% przez MPGK Sp. z o.o w Mielcu, ze środków własnych i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Witold Mroczek
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Jednostka Realizująca Projekt Nr 2002/PL/16/P/PE/036
39-300 Mielec, ul. Wolności 44
tel. (0-17) 58 20 527, fax (0-17) 58 42 43

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information