Jak postępować z odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Mielec.

Odpady komunalne to wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Należą do nich między innymi papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne (np. przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki), zużyte baterie, akumulatory, opony, odzież oraz tekstylia.

SEGREGACJA ŚMIECI - JAK JE DZIELIĆ?!

Od 1 lipca mieszkańcy Mielca będą rozdzielali śmieci na:

 • odpady segregowane tj. papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, które należy umieścić w odpowiednio oznakowanych workach zgnieźć (w zabudowie jednorodzinnej) lub pojemnikach (w zabudowie wielorodzinnej) - odpady odbierane są z worków (zabudowa jednorodzina) w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, ustawionych na chodniku lub ulicy przed wejściem na teren nieruchomości,
 • odpady zmieszane, czyli te odpady, których nie da się wysegregować - odpady odbierane są z pojemników w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, ustawionych na chodniku lub ulicy przed wejściem na teren nieruchomości,
 • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony - odpady odbierane są w systemie tzw. wystawki w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, ustawionych na chodniku lub ulicy przed wejściem na teren nieruchomości,
 • odpady niebezpieczne np. przeterminowane lekarstwa, chemikalia, środki ochrony roślin, przepracowane oleje, świetlówki, baterie i akumulatory - odpady odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw.PSZOK),
 • odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów przydomowych (np. skoszona trawa, liście) - odpady kompostowane we własnym zakresie lub odbierane w PSZOK,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych - odpady odbierane w PSZOK,
 • pozostałe odpady np.zużytą odzież, dywany, stare meble itp.- odpady odbierane w PSZOK.

Od mieszkańców odebrane zostaną WSZYSTKIE gromadzone odpady (odbiór bezpośrednio z nieruchomości, w PSZOK oraz z poletek ekologicznych), warunek jest jeden, odpady muszą być przekazane w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach dostarczonych przez firmę wywożącą odpady komunalne.

Każdy mieszkaniec Mielca otrzyma pojemnik na zmieszane odpady oraz worki (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniki (zabudowa wielorodzinna), przeznaczone na odpady segregowane. Dodatkowo mieszkańcy, którzy w złożonych deklaracjach wybrali selektywny sposób gromadzenia odpadów, otrzymają komplet etykiet, które należy przykleić na worki/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, zlokalizowanego na składowisku odpadów przy ul. Wolności 171, mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddawać posegregowane odpady. Dodatkowo na terenie miasta będą funkcjonowały POLETKA EKOLOGICZNE, do których każdy mieszkaniec będzie mógł oddać papier i tekturę, tworzywa sztuczne oraz szkło.

Od 1 lipca, przy ul. Wolności 44 (budynek MPGK) uruchomiony zostanie Punkt Obsługi Mieszkańca, w którym będzie można:

 • uzyskać informację z zakresu wykonywanych przez firmę odbierającą odpady usług,
 • otrzymać dodatkowe worki na odpady,
 • otrzymać kody kreskowe na pojemniki/worki do zbierania odpadów selektywnych,
 • uzyskać informację o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych,
 • uzyskać informację w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
 • zgłosić telefonicznie ewentualne nieprawidłowości - tel. 17 58 20 590.

 

Wszelkie informacje dotyczące zbiórki odpadów oraz funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (budynek za policją),
I piętro, pok. 14 lub 15 lub pod numerem telefonu 17 78 88 609,17 78 88 608
Jesteś tutaj: Home BOK Komunikaty Jak postępować z odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Mielec.

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information