Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu

Wstęp Deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mpgk.mielec.pl.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu (w skrócie MPGK):

Telefon: +48 175820500

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mpgk.mielec.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa www.mpgk.mielec.pl jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości nie są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Będą poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości nie posiadają tekstu alternatywnego. Będą są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki, które nie zostały wytworzone w MPGK są wyłączone z dostępności.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Strona nie jest dostosowana do obsługi dotykiem lub stylusem.
  • Formularze witryny nie posiadają etykiet.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika MPGK oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.mpgk.mielec.pl spełnia wymagania w 93.61%.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Można napisać wiadomość na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer telefonu +48 17 58 20 500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba MPGK (ul. Wolności 44)

Do budynku prowadzą 2 wejścia.

Do wejścia głównego (od ul. Wolności) prowadzą schody.

Do wejścia bocznego - Biuro Obsługi Klienta - (od ul. Korczaka) można wejść z poziomu ulicy.

Recepcja znajduje się na parterze budynku.

Budynek nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

Od ulicy Korczaka wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ono przed wejściem bocznym.

Siedziba Zarządu Cmentarza Komunalnego (ul. Królowej Jadwigi 66)

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Do wejścia głównego prowadzą schody.

Recepcja znajduje się na parterze budynku.

Budynek nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynków MPGK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

  • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

 

W budynkach MPGK nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach MPGK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

W budynkach MPGK nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Jesteś tutaj: Home Deklaracja dostępności

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information