Zakończenie rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w Mielcu współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej

Gazeta Wyborcza z dn.: 06.11.2006

Zakończenie rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w Mielcu współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej


W dniu 6.11.2006 zakończyła się realizacja jednego z największych zadań inwestycyjnych na terenie Mielca - kontraktu „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej’.Kontrakt ten wchodzi w skład szerszego projektu pod nazwą „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, mającego na celu kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenie miasta. Projekt w 70 % jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Inwestorem mieleckiego przedsięwzięcia, na mocy porozumienia z Gminą Miejską Mielec, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu.

Prace przy rozbudowie i modernizacji miejskiego systemu kanalizacyjnego rozpoczęły się w grudniu 2004 roku. Były podzielone na sześć odcinków robót, realizowanych niezależnie od siebie w różnych częściach miasta, i trwały przez 23 miesiące. Wybudowano kanalizację sanitarną o średnicach od 150 do 400 mm na obszarach do tej pory jej pozbawionych w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Wiesiołowskiego, Majowej, Królowej Jadwigi, Szybowcowej, Orlej, o łącznej długości około 13,7 km. Budowa nowej kanalizacji w tych rejonach miasta umożliwiła likwidację nieszczelnych szamb zanieczyszczających wody podziemne i zwiększyła atrakcyjność budowlaną tych terenów.Przeprowadzono renowację bezwykopową głównego kolektora sanitarnego o średnicy 1000 mm i długości 1 302 m doprowadzającego ścieki do oczyszczalni.

Renowacja została wykonana za pomocą specjalnego wciągniętego do kanału rękawa z tworzywa termoutwardzalnego i miała na celu ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do kolektora oraz poprawienie bezpieczeństwa pracy jego konstrukcji. Wykonanie odbudowy stanu technicznego kolektora metodą bezwykopową pozwoliło uniknąć kosztownych robót ziemnych i dwodnieniowych.Kompleksowo zmodernizowano istniejącą przepompownię ścieków „Smoczka” przy ulicy Wolności zwiększając jej wydajność do 140 l/s, co umożliwi docelowy odbiór dopływającej do niej ścieków. Wybudowano rurociąg tłoczny o średnicy 350 mm i długości 1238m oraz grawitacyjny o średnicy 800mm i długości 1932 m na odcinku od przepompowni Smoczka do ulicy Jagiellończyka. Modernizacja przepompowni połączona z budową rurociągu grawitacyjnego i tłocznego umożliwiła przerzut ścieków z Osiedli Smoczka i Dziubków do głównego kolektora ścieków sanitarnych w rejonie obiektów MOSiR przy ulicy Kusocińskiego.
Uruchomiono również lokalną przepompownię ścieków na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Przemysłowej, która przejęła ścieki z zabudowy zlokalizowanej w rejonie ulicy Przemysłowej, Kwiatkowskiego, Długiej, płynące obecnie do oczyszczalni Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do kanalizacji miejskiej.Największym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach kontraktu była budowa kolektora ścieków ogólnospławnych „Zakole”. Trasa kolektora przebiega od kładki na rzece Wisłoce do oczyszczalni ścieków przy ulicy Kilińskiego i częściowo jest zlokalizowana w terenie zalewowym co dodatkowo utrudniało jego budowę. Kolektor składa się z odcinka grawitacyjnego, odcinka tłocznego, przepompowni ścieków o wydajności około 300l/s i przelewów burzowych. Rurociągi grawitacyjne mają średnicę od 200 do 1500mm, jest wśród nich również odcinek kanału o profilu jajowym 1400/2100 mm, tłoczne od 300 do 500mm, a łączna ich długość wynosi około 7200m. Realizacja kolektora pozwoliła zlikwidować trzy istniejące wyloty ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisłoki. Dzięki jego budowie możliwy jest przerzut całej ilości ścieków z terenu Osiedli: Kilińskiego, Kościuszki, Wolności, Wojsław, a docelowo z Osiedla Rzochów i części Gminy Przecław na teren budowanej aktualnie oczyszczalni ścieków. Wykonawcą prac przy przebudowie miejskiej kanalizacji była Skanska SA, a ich wartość wyniosła około 6mln 200 tys. EUR z czego 70% stanowi bezzwrotna dotacja Unii Europejskiej.

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information