Taryfa 2016

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że na wniosek Spółki Rada Miejska w Mielcu w dniu 19 listopada 2015 r. podjęła Uchwałę nr XV/133/2015, która przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Tym samym w roku przyszłym obowiązują takie same zasady świadczenia usług oraz ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jak w 2015 roku.

 Wysokość cen i stawek opłat na 2016 rok przedstawia się następująco:

1) za dostarczoną wodę:

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
 1 2 3 4 5
 Grupa Gospodarstwa domowe,
przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług (wszyscy)
 cena za 1 m³ dostarczonej wody 3,25 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
Opłata abonamentowa 3,87 zł/okres rozliczeniowy

2) za odprowadzone ścieki::

Lp Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
Grupa Gospodarstwa domowe,
przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług (wszyscy)
cena za 1 m³
odprowadzonych ścieków
4,86 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
Opłata abonamentowa 4,56 zł/okres rozliczeniowy

Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na 2016 rok przedstawia się następująco:

Taryfowa grupa Odbiorców Wskaźniki Jednostka Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Jednostkowa stawka opłaty w złotych za
1 kg substancji
1 2 3 4 5
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń         

Odczyn

 mniej niż 0,5 pH

pH 6,5-9,5  1,32
 od 0,5 do 1,5 pH  3,30
 od 1,5 do 2,5 pH  6,58
 o więcej niż 2,5 pH  12,76

Temperatura

temperatura przekracza wielkość dopuszczalną o mniej niż 5oC - za każdy stopień przekroczenia

 0 do 35  0,66
temperatura przekracza wielkość dopuszczalną o 5oC i więcej - za każdy stopień przekroczenia  1,32
BZT5 mg O2/dm3  1000  26,31
ChZTCr mg O2/dm3  1500  15,81
Zawiesina ogólna mg/dm3  350  4,87
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3  100  460,65
Azot ogólny mg N/dm3  150  26,31
Fosfor ogólny mg P/dm3  20  26,31
Chlorki mg Cl/dm3  1000  4,87

Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków w przypadku odczynu i temperatury liczona jest za każdy 1 m3.

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu złożenia niniejszej taryfy, stawka podatku VAT wynosi 8%.

 
Prezes Zarządu  Dyrektor
mgr inż. Marek Bąbała
 

 

 
                             
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Jesteś tutaj: Home BOK Taryfa wodna Taryfa 2016

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information