Laboratorium Oczyszczalni Ścieków

Laboratorium Oczyszczalni Ścieków powstało w październiku 2007 r. w ramach jej budowy i jest zlokalizowane w Mielcu przy ul. Kilińskiego 94. W początkowym okresie wykonywało bieżące analizy na potrzeby rozruchu technologicznego, a po oddaniu oczyszczalni do eksploatacji w kwietniu 2008r., realizuje pełen zakres badań związanych z utrzymaniem poprawności procesów oczyszczania i utrzymania właściwej jakości ścieków oczyszczonych zrzucanych do rzeki Wisłoki.

Laboratorium wykonuje badania z zakresu analizy fizykochemicznej ścieków i osadów ściekowych z oczyszczalni jak również badanie ścieków odprowadzanych z zakładów przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Ponadto wykonywane są badania zlecone przez podmioty zewnętrzne. Badania wykonywane są zgodnie z aktualnymi normami i procedurami badawczymi, a pomieszczenia laboratorium są odpowiednio dostosowane do ich wykonywania. Stosowana aparatura pomiarowa pozwala na wykonywanie badań zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz wymaganiami Unii Europejskiej. Do badań wykorzystuje się odpowiedniej jakości odczynniki chemiczne i wzorce chemiczne.

Laboratorium Oczyszczalni Ścieków posiada kompetencje potwierdzone Certyfikatem Akredytacji PCA.

Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji AB 1677.

Laboratorium Oczyszczalni Ścieków gwarantuje swoim Klientom wiarygodność, rzetelność, poufność wykonywanych badań, krótki termin realizacji zleceń. Zapewniamy także fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących zlecanych badań.

 

Kontakt:

Laboratorium Oczyszczalni Ścieków
ul. Kilińskiego 94
39-300 Mielec
Tel.  17 58 10 928

ZARZĄD

W skład Zarządu wchodzą:

 • Bąbała Marek - Prezes Zarządu.

O NAS

Charakterystyka przedsiębiorstwa

MPGK Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zazwolenia wydanego Decyzją prezydenta Miasta Mielca Nr IM -7037-1/02 z dnia 12.12.2002r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki.

Z uwagi na szeroki i zróżnicowany charakter świadczonych usług w ramach Spółki wydzielone są zakłady, które realizują pewne fragmenty działalności. I tak w strukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działają:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - zajmujący się produkcją i rozdziałem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykonawstwem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawami i legalizacją wodomierzy oraz innymi czynnościami związanymi z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.

Zakład Usług Komunalnych - zajmujący się usuwaniem nieczystości stałych (śmieci) i płynnych, czyszczeniem placów i ulic oraz utrzymaniem zieleni.

Zakład Dróg Miejskich - zajmujący się budową i remontami placów, ulic, chodników, a w okresie zimy utrzymaniem dróg i chodników w odpowiednim stanie.

Prócz wyżej wymienionych zakładów istnieje administracja Spółki, której pracownicy zajmują się sprawami organizacyjnymi, technicznymi, finansowymi, księgowymi i płacowymi całego przedsiębiorstwa.

Świadczone usługi

 • Dostawa wody i odprowadzanie ścieków.
 • Roboty budowlano-montażowe i usługi instalatorskie wodociągowe i kanalizacyjne.
 • Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • Usuwanie awarii zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Naprawa i legalizacja wodomierzy od fi15 do fi50.
 • Badania labolatoryjne wody i ścieków.
 • Usługi transportowo-sprzętowe, specjalistyczne.
 • Wywóz odpadów stałych i płynnych.
 • Czyszczenie ulic, placów i chodników.
 • Zimowe utrzymanie ulic i dróg.
 • Budowa i remonty ulic, placów i chodników.
 • Projektowanie, zakładanie i konserwacja terenów zieleni.

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Paprocki Marek - Przewodniczący,

 • Sieroń Ewelina - Zastępca Przewodniczącego,

 • Bochenek Leszek - Członek,

 • Styczeń Janusz - Członek,

 • Janczak Dariusz - Członek.

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information