CENTRALNE LABORATORIUM

Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Mielcu pobiera próbki i wykonuje badania na potrzeby własne i klientów zewnętrznych. Uzyskanie certyfikatu akredytacji nr AB 1677 przyznanego przez Polskie Centrum Akredytacji jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji laboratorium. Zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia Centralne Laboratorium uzyskało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na pobieranie i wykonywanie analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


W SKŁAD CENTRALNEGO LABORATORIUM OBJĘTEGO ZAKRESEM AKREDYTACJI NR AB 1677 WCHODZĄ:

 

 

 

 

Laboratorium Oczyszczalni Ścieków
ul. Kilińskiego 94
39-300 Mielec 
Tel. 17 58 20 268

Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody
ul. Wolności 29
39-300 Mielec 
Tel. 17 58 20 547

Laboratorium prowadzi: kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta, kontrole jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych na zgodność z obowiązującymi przepisami.

Oferujemy usługi z zakresu pobierania i badania próbek wody przeznaczonej do spożycia, wody powierzchniowej, ścieków i osadów. Przyjmujemy do badań próbki pobrane przez upoważnionych pracowników oraz próbki dostarczone przez Klienta.
Badania smaku wykonujemy tylko w próbkach wody do spożycia pobranych wyłącznie przez pracowników Centralnego Laboratorium.

ZARZĄD

W skład Zarządu wchodzą:

 • Bąbała Marek - Prezes Zarządu.

O NAS

Charakterystyka przedsiębiorstwa

MPGK Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zazwolenia wydanego Decyzją prezydenta Miasta Mielca Nr IM -7037-1/02 z dnia 12.12.2002r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki.

Z uwagi na szeroki i zróżnicowany charakter świadczonych usług w ramach Spółki wydzielone są zakłady, które realizują pewne fragmenty działalności. I tak w strukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działają:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - zajmujący się produkcją i rozdziałem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykonawstwem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawami i legalizacją wodomierzy oraz innymi czynnościami związanymi z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.

Zakład Usług Komunalnych - zajmujący się usuwaniem nieczystości stałych (śmieci) i płynnych, czyszczeniem placów i ulic oraz utrzymaniem zieleni.

Zakład Dróg Miejskich - zajmujący się budową i remontami placów, ulic, chodników, a w okresie zimy utrzymaniem dróg i chodników w odpowiednim stanie.

Prócz wyżej wymienionych zakładów istnieje administracja Spółki, której pracownicy zajmują się sprawami organizacyjnymi, technicznymi, finansowymi, księgowymi i płacowymi całego przedsiębiorstwa.

Świadczone usługi

 • Dostawa wody i odprowadzanie ścieków.
 • Roboty budowlano-montażowe i usługi instalatorskie wodociągowe i kanalizacyjne.
 • Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • Usuwanie awarii zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Naprawa i legalizacja wodomierzy od fi15 do fi50.
 • Badania labolatoryjne wody i ścieków.
 • Usługi transportowo-sprzętowe, specjalistyczne.
 • Wywóz odpadów stałych i płynnych.
 • Czyszczenie ulic, placów i chodników.
 • Zimowe utrzymanie ulic i dróg.
 • Budowa i remonty ulic, placów i chodników.
 • Projektowanie, zakładanie i konserwacja terenów zieleni.

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Paprocki Marek - Przewodniczący,

 • Sieroń Ewelina - Zastępca Przewodniczącego,

 • Bochenek Leszek - Członek,

 • Styczeń Janusz - Członek,

 • Janczak Dariusz - Członek.

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information