Polecenie zapłaty

Z dniem 01-05-2016 uruchomimy możliwość realizowania płatności za nasze faktury przy pomocy Polecenia Zapłaty.

Polecenie Zapłaty jest bezgotówkową formą płacenia za usługi. Polega na jednorazowym złożeniu dyspozycji cyklicznej realizacji płatności z Państwa rachunku bankowego. Ta forma daje Państwu gwarancję prawidłowych i terminowych rozliczeń należności oraz komfort nie wymagający osobistego, comiesięcznego zaangażowania na ich regulowanie na poczcie, w punktach kasowych czy w banku. Opłaty związane za nasze faktury opłacane są w terminie wskazanym w umowie.

Polecenie Zapłaty to:

 • Wygoda i oszczędność czasu
  Formalności związane z uruchomieniem Polecenia Zapłaty załatwiamy za Państwa.
 • Bezpieczeństwo zawieranych transakcji
  Operacje wykonywane są za pośrednictwem banku w systemie Elixir. W przypadku, gdy nie zgadzacie się Państwo z wysokością obciążenia można anulować w swoim banku transakcję Polecenia Zapłaty (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w ciągu 56 dni od daty transakcji i w ciągu 5 dni roboczych pozostałe podmioty).
 • Terminowe regulowanie rachunków
  Płatność jest realizowana dokładnie w dniu wymagalności faktury.

Jak to działa?

Po wyrażeniu zgody będziemy wysyłali do Państwa banku Polecenie Zapłaty za wykonane usługi. Bank zrealizuje płatność dokładnie w terminie płatności określonym na fakturze. W dalszym ciągu będziemy wysyłać tradycyjną fakturę, co pozwoli na kontrolowanie zrealizowanych płatności.

Jak aktywować?

 1. Trzeba wyrazić zgodę na tę formę płatności na formularzu "Zgoda na obciążanie rachunku". Formularz Zgody można otrzymać w naszym Biurze Obsługi Klienta.
 2. Na formularzu należy podać numer rachunku, z którego będą realizowane płatności oraz złożyć podpis zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku.
 3. Wypełniony i podpisany formularz [oryginał] należy złożyć w naszym Biurze Obsługi Klienta lub przesłać do nas pocztą na adres:

  MPGK Sp. z o.o.
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Wolności 44
  39-300 Mielec
 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza aktywujemy usługę w naszych systemach IT oraz Państwa Banku. Jej potwierdzimy osobnym pismem.

Od momentu uruchomienia Polecenia Zapłaty przejmujemy na siebie odpowiedzialność za terminowe uregulowanie Państwa faktury. Prosimy jedynie o zapewnienie środków na rachunku na dzień płatności faktury. Od dnia uruchomienia Polecenia Zapłaty na Państwa fakturze będzie widniał zapis: Sposób płatności: POLECENIE ZAPŁATY.

Dodatkowe informacje uzyskać można kontaktując się z BOK (tel.: 17 5820590 do 593 lub znaleźć w Internecie na stronach Koalicji na rzecz Polecenia Zapłaty www.poleceniezaplaty.org.pl.

FAQ

Jak wypełnić formularze?

Przed wypełnieniem formularza „Zgody na obciążenie rachunku” prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją:

 1. Formularz proszę wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.
 2. Prosimy o wypełnienie jedynie niżej opisanych pół:
  a. „Rezydent/Nierezydent” – należy zaznaczyć właściwy kwadrat:
  - rezydent - w przypadku osób fizycznych posiadających obywatelstwo polskie lub podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce,
  - nierezydent - w przypadku obcokrajowców i podmiotów gospodarczych niezarejestrowanych w Polsce.
  b. „Nazwa i dokładny adres płatnika” – należy wpisać nazwę posiadacza rachunku bankowego (imię i nazwisko lub nazwę firmy), jak i adres zgodny z adresem zamieszczonym w dokumentach bankowych.
  c. „Numer rachunku bankowego płatnika” – należy wpisać numer rachunku bankowego (26 cyfr).
  d. „Konsument... /Pozostali płatnicy” – należy zaznaczyć właściwy kwadrat:
  - konsument - w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej,
  - pozostali płatnicy - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i firm.
  e. „Identyfikator płatności” – Numer klienta - znajdziecie go Państwo na wystawianych fakturach.
  f. „Miejscowość i data” – taka sama na obydwu egzemplarzach Zgody.
  g. Podpis posiadacza rachunku złożony na dokumencie Zgody musi być zgodny z karta wzorów podpisów złożoną w Państwa banku (jeśli dysponowane rachunkiem wymaga podpisu dwóch osób, Zgoda powinna być podpisana przez obydwie osoby).

Jak odwołać Polecenie Zapłaty?

Formę płatności Polecenie Zapłaty można odwołać tylko w formie pisemnej. W tym celu należy wypełnić i złożyć w naszym BOK formularz "Odwołanie zgody na obciążanie rachunku".

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information