Kontrakt 02

Kontrakt 2002/PL/16/P/PE/036-02 – „Budowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej”

Data rozpoczęcia kontraktu – 12.2004 r.
Data zakończenia kontraktu – 06.11.2006 r.
Wartość kontraktu – 6 070 006,67 EUR netto
Koszty kwalifikowane – 6 008 465,61 EUR
Koszty  niekwalifikowane – 61 541,06 EUR
Wykonawca  – SKANSKA S.A.

Kontrakt był realizowany w oparciu  o czerwony FIDIC i podzielony na sześć odcinków robót, realizowanych niezależnie od siebie w różnych częściach miasta:

  • Odcinek nr I: Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedle Berdechów”,
  • Odcinek nr II: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Królowej Jadwigi,
  • Odcinek nr III: Renowacja kanalizacji sanitarnej „DN 1000”,
  • Odcinek nr IV: Budowa kanalizacji sanitarnej „Kolektor B”,
  • Odcinek nr V: Budowa kanalizacji ogólnospławnej „Zakole”,
  • Odcinek nr VI: Budowa kanalizacji sanitarnej - „Kolektor E” i ul. Witosa, Wolności, Wiesiołowskiego, Majowa.
Wybudowano kanalizację sanitarną na obszarach do tej pory jej pozbawionych w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Wiesiołowskiego, Majowej, Królowej Jadwigi, Szybowcowej, Orlej.  Budowa nowej kanalizacji w tych rejonach miasta umożliwiła likwidację nieszczelnych szamb zanieczyszczających wody podziemne i zwiększyła atrakcyjność budowlaną tych terenów.
 
Przeprowadzono renowację bezwykopową głównego kolektora sanitarnego o średnicy 1000 mm i długości 1 302 m doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. Renowacja została wykonana za pomocą specjalnego wciągniętego do kanału rękawa z tworzywa termoutwardzalnego i miała na celu ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do kolektora oraz poprawienie bezpieczeństwa pracy jego konstrukcji. Wykonanie odbudowy stanu technicznego kolektora metodą bezwykopową pozwoliło uniknąć kosztownych robót ziemnych i odwodnieniowych.
 
Kompleksowo zmodernizowano istniejącą przepompownię ścieków „Smoczka” przy ulicy Wolności zwiększając jej wydajność do 140 l/s. Modernizacja przepompowni połączona z budową rurociągu grawitacyjnego i tłocznego umożliwiła przerzut ścieków z Osiedli Smoczka i Dziubków do głównego kolektora ścieków sanitarnych w rejonie obiektów MOSiR przy ulicy Kusocińskiego. Uruchomiono również lokalną przepompownię ścieków na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Przemysłowej, która przejęła ścieki z zabudowy zlokalizowanej w rejonie ulicy Przemysłowej, Kwiatkowskiego, Długiej, płynące obecnie do oczyszczalni Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do kanalizacji miejskiej.
 
Największym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach kontraktu była budowa kolektora ścieków ogólnospławnych „Zakole”, która pozwoliła zlikwidować trzy istniejące wyloty ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisłoki. Dzięki jego budowie możliwy jest przerzut całej ilości ścieków z terenu Osiedli: Kilińskiego, Kościuszki, Wolności, Wojsław, a docelowo z  Osiedla Rzochów i części Gminy Przecław na teren  oczyszczalni ścieków.

Zestawienie wykonanych robót

Odcinek nr I -  wybudowano  dwie lokalne przepompownie ścieków o wydajności 3l/s każda, rurociągi grawitacyjne DN 200 i  tłoczne DN63 o łącznej długości 1 769 m,

Odcinek nr II -  wybudowano  rurociągi grawitacyjne DN160 – DN200 o łącznej długości 3769m,
 

Odcinek nr III -  wykonano renowację bezwykopową istniejącego kolektora sanitarnego DN1000 o długości 1302m,
 

Odcinek nr IV - wybudowano kolektor  „B” składający się z odcinka grawitacyjnego o średnicy DN 800 od ulicy Przemysłowej na do komory połączeniowej przy ulicy Jagiellończyka o długości 2142m, rurociągu tłocznego DN 110 i DN 350 o długości 1339 m, zmodernizowano istniejącą przepompownię ścieków Smoczka o wydajności 140l/s i wybudowano lokalną przepompownię ścieków o wydajności 10l/s,

Odcinek nr V - wybudowano  kolektor Zakole na odcinku od kładki na rzece Wisłoce do oczyszczalni ścieków wraz z trzema przelewami burzowymi i przepompownią ścieków o wydajności 240l/s. Kolektor składa się z dwóch części: grawitacyjnej o średnicach od DN 200 do DN1500 wraz odcinkiem jajowym 1400/2100 i tłocznej o średnicy dn 315 i dn 500 o łącznej długości 7 038 m,

Odcinek nr VI - wybudowano   kolektor „E” o średnicy DN 300 na odcinku od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ulicy Majowej oraz kanalizację sanitarną DN 200 – DN 400 obsługującą zabudowę w rejonie ulic Wiesiołowskiego, Majowej, Wolności i Witosa o łącznej długości 8160m wraz z lokalną przepompownią ścieków o wydajności 3l/s.

Łącznie w ramach tego kontraktu wybudowano i zmodernizowano około 25,6 km sieci kanalizacyjnej.

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information